چهارشنبه 30 خرداد 1403

با توجه به تنوع، اهمیت و حجم بالای مصرف انواع قطعات و تجهیزات فلزی در صنعت برق، آزمایشگاه متالورژی پژوهشگاه نیرو با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به پروژه‌های تحقیقاتی جاری پژوهشگاه و همچنین رفع نیازهای آزمایشگاهی شركتهای تابعه وزارت نیرو در این زمینه، تاسیس گردیده است. این آزمایشگاه قابلیت انجام آزمایشهای معمول و كاربردی بر روی قطعات و تجهیزات صنعت برق كشور و سایر صنایع مطابق با استانداردهای مرجع (ASTM, DIN، BS...) و استانداردهای ملی ایران را دارد. از جمله قطعات و تجهیزاتی كه در این آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می‌گیرند می‌توان از تجهیزات نیروگاههای بخاری، گازی و سیكل تركیبی (از قبیل پره‌های توربین، لوله‌های بویلر، لوله‌های كندانسور و ...)، تجهیزات شبكه‌های انتقال و توزیع (از قبیل مقره‌ها، یراق‌آلات و ...) و قطعات خودرو نام برد.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: (داخلی ٤٠٧٣) ٨٨٠٧٩٤٠٠

دامنه فعالیت

 • 1- متالوگرافی
 • بررسی و تفسير ساختار ميكروسكپی فلزات و غيرفلزات (دمای محيط و دمای بالا)
 • تعيين ساختار ميكروسكپی قطعات و تجهيزات در محل بدون تخريب و نمونه برداری
 • 2- بررسی خواص مكانيكی فلزات
 • آزمايش كشش در دمای محيط
 • آزمايش كشش در دمای غير محيط
 • آزمايش فشار
 • آزمايش خمش (bending)
 • آزمايش خزش (Creep)
 • آزمايش تنش- گسيختگی (Strees-Rupture)
 • سختی سنجی ماكرو در مقياسهای راكول، برينل و ويكرز
 • سختی سنجی ميكرو در مقياسهای نوپ، ويكرز و برينل با بارهای ٥ گرم تا ٢ كيلوگرم
 • سختی سنجی با سيستم پرتابل
 • 3- بررسيهای خوردگی و اكسيداسيون
 • آزمايشهای خوردگی الكتروشيميایی در محيط‌های مختلف
 • آزمايشهای كرونو آمپرومتری، ولتامتری خطی و پتانسيل مدار باز
 • آزمايشهای كرونو پتانسيو متری، ولتامتری سيكلی و ولتامتری پالسی
 • آزمايشهای كرونوكولومتری و پلاروگرافی
 • آزمايشهای خوردگی داغ و اكسيداسيون بر روی آلياژها و پوشش ها
 • 4- بررسی‌های غير مخرب
 • تعيين عيوب سطحی قطعات با روش مايعات نافذ فلورسنسی (LPT)
 • تعيين ضخامت پوشش و ضخامت با روشهای غير مخرب آلتراسونيك و مغناطيسی
 • تعيين وجود، شكل، اندازه و موقعيت عيوب داخلی با استفاده از روش آلتراسونيك (UT)
 • 5- عمليات حرارتی
 • تعيين سيكلهای عمليات حرارتی خاص مورد نياز آلياژها و قطعات
 • عمليات حرارتی در اتمسفر كنترل شده تا دمای ١٢٠٠درجه سانتيگراد
 • عمليات حرارتی تا دمای ١٥٠٠ درجه سانتيگراد در اتمسفر محيط

گواهی نامه های اخذ شده

 • گواهينامه تائيد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
 • در حال اخذ گواهينامه استاندارد 17025 ISO/IEC  از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

آزمون‌های قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد سال انتشار
1 سختی سنجی ماكرو - ويكرز ASTM E 92
2003
2 سختی سنجی ماكرو - برينل ASTM E 10
2001
3 سختی سنجی ماكرو - راكول ASTM E 18
2002
4 تعيين استحكام كششی و تسليم ASTM A 370
2003
5 تعيين درصد تغيير طول نسبی ASTM A 370
2003
6 آزمايش خمش ASTM A 370
2003
7 آزمايش فشار ASTM A 370
2003
8 آزمايش گسيختگی تنشی ASTM E 139
2000
9 آماده سازی نمونه ASTM E 3
2001
10 ميكرو اچ ASTM E 407
1999
11 ماكرو اچ ASTM E 340
2000
12 بررسی ريز ساختار ASTM E 407
1999
13 اندازه گيری ضخامت پوشش با ميكروسكوپ نوری ASTM E3
2001
14 اندازه گيری عمق لايه دكربوره شده ASTM E 1077
2001
15 استريو ماكروسكوپ ASTM E 340
2000
16 سختی سنجی ميكرو - ويكرز ASTM E 384
1999
17 پروفيل سختی ASTM E 384
1999
18 تعيين اندازه دانه ASTM E 112
2001
19 سختی سنجی پرتابل ASTM A 956
1996
20 متالوگرافی پرتابل ASTM E 1351
2002
21 عمليات حرارتی ASTM E 919
2001

ساير خدمات قابل انجام

 • آزمايشهای مورد نياز برای تخمين عمر باقيمانده تجهيزات نيروگاهی
 • آزمايشهای مورد نياز برای بررسی علل زوال و تخريب قطعات نيروگاهی
 • بازرسی فنی جوش (Welding) با تكنيك PQR
 • آزمايشهای مورد نياز برای پوششهای فلزی نظير پوشش گالوانيزه تجهيزات خطوط انتقال و توزيع نيرو
 • آزمايشهای مورد نياز برای پوششهای قطعات داغ توربينهای گاز
 • آزمايشهای مورد نياز برای تعيين مقاومت در برابر خوردگی و اکسيداسيون قطعات مورد استفاده در صنعت برق
 • تهيه شناسنامه فنی و تعيين روش ساخت قطعات و تجهيزات
 • عمليات حرارتی بر روی آلياژهای مختلف مورد مصرف در صنعت برق
 • كنترل كيفيت قطعات و تجهيزات فلزی و غير فلزی خريداری شده يا ساخت داخل
 • پيشنهاد روش ساخت مناسب برای قطعات فلزی با توجه به امكانات داخلی كشور