چهارشنبه 30 خرداد 1403

با توجه به افزايش روزافزون اهميت عملکرد واحدهای نيروگاهی و مخصوصا بحث راندمان آنها آزمايشگاه آزمون عملکرد (Performance Test) نيروگاه، با هدف ارايه خدمات آزمون عملکرد نيروگاه‌های گازی، بخاری و سيکل ترکيبی تجهيز و راه اندازی شده است. این آزمایشگاه با بهره گیری از تجهیزات دقیق قادر به انجام آزمون عملکرد واحد های نیروگاهی و تحلیل نتایج و تعیین علل افت تولید و راندمان اجزای مختلف واحدهای تولید نیرو می‌باشد.
اهداف اصلی آزمون عملکرد را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 • تأیید مقادیر ضمانت شده در قرارداد طراحی و ساخت نیروگاه‌ها به هنگام تحویل‌گیری واحدها
 • ارزیابی وضعیت واحد قبل و بعد از هرگونه تغییر و اطمینان از دستیابی به اهداف مورد انتظار
 • ارزیابی وضعیت واحدها قبل و بعد از تعمیرات به منظور سنجش کیفیت آن
 • پایش وضعیت واحدها به منظور حفظ و بهبود شرایط در حد مطلوب و برنامه‌ریزی تعمیرات

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: 9-88079400 (داخلی ٤٧٤٤-٤٩٩٦)

دامنه فعالیت

انجام آزمون عملكرد و تحليل نتايج واحدهای نيروگاهی شامل:
 • نیروگاه‌های گازی
 • نیروگاه‌های بخار کلاسیک و اجزای مختلف آن شامل توربین بخار، بویلر، هیترها و ...
 • نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و اجزای مختلف آن شامل توربین گاز، توربین بخار، بویلر بازیاب حرارتی و ...

لیست تجهیزات

آزمايشگاه‌های مرجع پژوهشگاه نيرو
ليست تجهيزات آزمايشگاه آزمون عملکرد نیروگاه
NRI
Niroo Research Institute
رديف نام دستگاه مدل
1 ترنسميتر اختلاف فشار 265 DS 265 DS LTKA3B1 
2 ترنسميتر اختلاف فشار 2600T
3 ترنسميتر فشار 2600T
4 كنتور سه فاز PWS 2.3PLUS-5008401
5 كنتور سه فاز ELESTER A1500
6 فلو متر التراسونيك UF 801 P-B
7 Data Acquisition/switch unit(Agilent) 34970A
8 Data Logger(SIGNATROL) SL7000
9 Data Logger(SIGNATROL) SL120R-USB
10 دستگاه اندازه گيری فشار محيط وارتفاع DPI740
11 دستگاه اندازه گيری و ثبات دما و رطوبت محیط testo 177 H1
12 Working Type K thermocouple Single MIMS Insulated junction
13 Working Pt100 4-4-wire4-Wire
14 منبع تغذيه ديجيتالی MP-3003
15 منبع تغذيه ديجيتالی MP-3003D
16 منبع تغذيه (24v) منبع تغذيه (24v)
17 (0-200mm,0.01mm) Caliper CD-8" CSX
18 (0-300mm,0.01mm)Caliper -
19 نقاله (ورنیه ای ) Venire
 • تست کارایی و تنظیماتT8 (Tuning)TETC8واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
 • تست کارایی بلوک کامل سیکل ترکیبی (توربین گاز، بویلر بازیاب حرارتی، توربین بخار) نیروگاه سیکل ترکیبی قم و منتظر قائم
 • تحليل عملكرد و عيب يابی توربین گاز نیروگاه قم و کازرون
 • تست کارایی 5 واحد گازی نیروگاه کرمان
 • تست کارایی 16 واحد گازی نیروگاه گازی ری
 • تست کارایی نیروگاه بخاری و اجزای سیکل بخار نیروگاه‌های بعثت، رامین اهواز، بندرعباس و طرشت

بخشی از سوابق و تجربیات کاری آزمایشگاه آزمون عملکرد

آزمون‌‌های قابل انجام و استاندارهای مرجع مرتبط با آن‌ها

عنوان استاندارد
تست کارایی توربین‌ گاز ASME PTC 22, ISO 2314
تست کارایی توربین‌ بخار نیروگاه‌های بخار ASME PTC 6
تست کارایی بویلر نیروگاه‌های بخار ASME PTC 4
تست کارایی با دید کلی نیروگاه ASME PTC 46
تست کارایی بویلر بازیاب حرارتی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ASME PTC 4.4
تست کارایی توربین‌ بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ASME PTC 6.2
تست کارایی هیترهای بسته نیروگاه‌های بخار ASME PTC 12.1
تست کارایی هیترهای باز نیروگاه‌های بخار ASME PTC 12.3
تست کارایی پیش‌گرمکن‌های هوای بویلر ASME PTC 4.3
تست کارایی پمپ واحد واحدهای نیروگاهی ASME PTC 8.2
تست کارایی فن هوای ورودی به بویلر ASME PTC 11
 • مدیر فنی آزمایشگاه : رامین فخری
 • آدرس پست الکترونیکی مسئول آزمایشگاه: Rfakhri@nri.ac.ir
 • شماره تلفن همراه : 09352543670
 • تلفن: 88079400 (داخلی ٤٧٤٤)

مشخصات افراد کلیدی آزمایشگاه و اطلاعات تماس با آنها

لیست مخاطبین و صنایعی که خدمات ما قابل ارائه است

 • تمام شرکت های مدیریت تولید برق و نیروگاه‌ها
 • صنایعی که دارای تجهیزات مشابه تجهیزات نیروگاهی هستند