چهارشنبه 30 خرداد 1403

کارگاه ساخت پژوهشگاه نیرو با توجه به تامین نیاز اولیه گروه‌های مختلف در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات تاسیس گردیده است.در حال حاضر در این آزمایشگاه با توجه به وجود كارشناس و پرسنل فنی مجرب، خدمات ساخت و مشاوره‌ای در آن زمینه انجام می‌شود .

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن : ٨٨٠٧٩٤٠٠ داخلی 4738

دامنه فعالیت

 • ساخت قطعات و مجموعه‌ها

تجهیزات

ردیف نام دستگاه مدل
1 دستگاه فرز FP٤M
2 دستگاه تراش

TM٥٠

3 دستگاه دريل تبريز
4 دستگاه جوش برق
5 اره صابونی
6 ابزار آلات
7 دستگاه خم ورق

سوابق آزمایشات انجام شده:

 • انجام تست‌های هیدرواستاتیکی بر روی شیرهای کنترلی
 • انجام تست‌های عملکردی شیرهای کنترلی
 • انجام تست زاویه پاشش نازل سوخت توربین‌های GEF9
 • انجام تست‌های عملکردی بر روی اسپری ولوهای شرکت مپنا
 • انجام تست زاویه پاشش اسپری ولوهای شرکت مپنا
 • ساخت قطعات داخلی شیرهای کنترلی
 • ساخت قطعات داخلی نازل های سوخت توربین‌های گازی GEF9
 • ساخت قطعات داخلی نازل‌های سوخت توربین‌های میتسوبیشی
 • ساخت تست ریگ آزمون عملکردی شیرهای کنترلی
 • ساخت تست ریگ آزمون هیدرواستاتیکی
 • ساخت تست ریگ آزمون عملکردی اسپری ولو های توربین
 • ساخت دستگاه تست خستگی
 • ساخت ولو تریستوری SVC
 • ساخت میکرو توربین
 • ساخت میکرو ژنراتور

خدمات قابل انجام

ردیف عنوان
1 تراشكاری
2 فرزكاری
3 سوراخكاری
4 صفحه تراشی
5 نمونه آزمايش تخت
6 نمونه آزمايش گرد
7 نمونه آزمايش خزش
8

برش لوله، حديده و دنده‌زنی

9 سنگ‌زنی و برش كاری
10 مونتاژ قطعات
11 جوشكاری
12 آهنگری
13 نقشه‌كشی و نظارت بر ساخت
14 ورق کاری

افراد کلیدی آزمایشگاه

 • سینا سالمی : مسئول کارگاه ساخت
آدرس پست الکترونیکی : ssalemi@nri.ac.ir
داخلی 4253
 • مجید رحمانی‌نژاد : تکنسین کارگاه ساخت
داخلی 4738

لیست مخاطبین

 • نیروگاه‌ها و شرکت‌های تعمیرکننده شیرهای صنعتی
 • ساخت قالب و مجموعه‌های صنعتی
 • ساخت قطعات نیروگاهی
 • ساخت قطعات داخلی شیرهای کنترلی
 • ساخت قطعات داخلی نازل توربین‌های GEF9
 • ساخت قطعات داخلی نازل توربین‌های میتسوبیشی
 • ساخت قطعات ولو تریستور

ساير خدمات قابل انجام