یکشنبه 24 تیر 1403

لیست سمینارهای برگزار شده پژوهشگاه نیرو- سال 1394

نام سمینار ارائه‌دهنده/سخنران تاریخ برگزاری
کارگاه آموزشی شبکه هوشمند پروفسور محمد شاهیده‌پور 94/2/23
علم و فناوری در جامعه با تاکید بر نقش علوم انسانی دکتر حسن ظهور، دکتر نعمت‌اله فاضلی 94/3/26
Assessing & Managing Risks in High Technology پروفسور علی حسامی 16June 2015(26 خرداد)
Digital Health System and Smart Safer Home دکتر قاسم مختاری 31 May 2015(10 خرداد)
پاسخ به تقاضای انرژی الکتریکی به روش هوشمند دکتر اشکان رحیمی کیان 94/6/25
بازارهای پیشرفته در شبکه‌های قدرت الکتریکی دکتر فرخ رحیمی 94/9/28و
94/9/29و
94/9/30
تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر نظریه اقتصاد بین‌الملل و پیامدهای آن برای آینده دکتر حامد قدوسی 94/10/21
تدوین سند راهبردی و نقشه‌راه توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی مهندس مهرنوش هور 94/11/26
تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی انواع موتورهای مورد نیاز در صنعت برق ایران مهندس علیرضا قائم‌پناه 94/11/26
سند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایران مهندس مهران سلیمانی‌فر 94/12/3
تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فن‌آوری‌های نوین كنترل خوردگی در صنعت برق ایران (تولید، انتقال و توزیع) مهندس داور رضاخانی 94/12/3
تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه فناوری های مرتبط با انرژی خورشیدی در ایران مهندس سینا سالمی 94/12/10
تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده قطعات داغ نیروگاهی مهندس معصومه رعیت‌پور 94/12/10
تدوین نقشه راه به كارگیری فناوری‌های پربازده در بخش ساختمان مهندس امید شاه‌حسینی 94/12/17
تدوین سند راهبردی پایش سلامت در سازه های صنعت برق، روش‌های پیش بینی بروز اشكالات و ارائه راهكارهای كاهش آن‌ها دکتر محمدعلی جعفری صحنه‌سرایی 94/12/17