چهارشنبه 30 خرداد 1403

آزمايشگاه الكترونيك صنعتی برای كمك به انجام و ارتقای فعاليت‌های پژوهشی و مهندسی مطابق با محورهای تحقيقاتی گروه پژوهشی الكترونيك صنعتی و در راستای پاسخگويی به نياز پروژه‌های تحقيقاتی اين گروه، تجهيز و راه‌اندازی شده است. مراحل سفارش و خريد تجهيزات، آماده‌سازی محل، نصب و راه‌اندازی تجهيزات اين آزمايشگاه در سال ١٣٨٥ به پايان رسيد.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir

دامنه فعالیت

زمینه فعالیتهای آزمایشگاه شامل طراحی و توسعه مدارات و سیستمهای الكترونیك قدرت، ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و انجام تستها و آزمونهای عملكردی سیستمهای ساخته شده ( مانند جبران‌ساز‌های استاتیك توان راكتیو، سیستمهای تحریك استاتیك ژنراتور سنكرون، سیستمهای درایو دور موتورهای القایی و سیستمهای گاورنر دیجیتال) براساس رویه‌های مشخص می‌باشد. هم‌چنین امكان انجام آزمونهای انواع بالاست لامپهای تخلیه، بالاست الكترونیك لامپ‌های فلورسنت، لامپها و چراغهای LED، لامپهای تخلیه و ... در این آزمایشگاه وجود دارد. این آزمایشگاه دارای تجهیزات عمومی آزمایشگاههای الكترونیك مانند: اسپكتروم آنالایزر، لاجیك آنالایزر، RLC متر، اسیلوسكوپهای حافظه‌دار و ...) به علاوه تجهیزات خاص آزمایشگاه الكترونیك قدرت مانند تجهیزات لازم برای كار با ولتاژهای زیاد مانند پروب ولتاژ ساده و دیفرانسیلی ولتاژ بالا و منابع تغذیه ولتاژ بالا می‌باشد. علاوه بر موارد فوق، این آزمایشگاه دارای یك شبیه ساز آنالوگ سیستم قدرت، مجموعه‌های آزمایشگاهی اینورتر یكسوساز (شامل بلوكهای: اینورتر، یكسوساز، مجموعه‌های بار، بلوكهای اندازه‌گیری و بلوكهای كنترلی) و مجموعه‌های آزمایشگاهی مربوط به كنترل موتور AC و DC نیز می‌باشد.

آزمايشهای قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد
1 آزمون قطعات الكترونيك قدرت شامل تريستور،
IGBT ، MOSFET ، ديود و ...
 ٦٠٧٤٧ IEC
2 آزمون مبدل‌های الكترونيك قدرت شامل يكسوساز، اينورتر،
چاپر و سيكلوكانورتر
 ٦٠١٤٦ IEC
3 آزمون بالاستهای الكترونيكی انواع لامپ‌های فلورسنت ISIRI 6195,ISIRI 6196
4 آزمون منابع تغذيه غيرقابل قطع (UPS) ISIRI 7027,ISIRI 62040
5 آزمون شارژرهای باتری -------
6 آزمون سيستم‌های تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون   ٤٢١ IEEE
7 آزمون سيستم‌های درايو دور موتورهای القايی IEC 61800
8 آزمون درايو موتورهای سوييچ رلوكتانس -------
9 آزمون انواع مختلف كنترل‌كننده‌هاي استاتيك توان راكتيو (SVC)
شامل TCR، TSC، ASVC
1303 IEEE

ساير خدمات آزمايشگاه

  • ارائه دوره‌های آموزشی در زمينه كنترل‌كننده‌های استاتيك توان راكتيو، شبيه ساز آنالوگ سيستم قدرت، سيستمهای تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون، سيستمهای درايو دور موتورهای القایی و سيستمهای گاورنر ديجيتال
  • آموزش عملی پرسنل جديد صنعت برق يا دانشجويان سال آخر رشته‌های مهندسی برق با بخشهای مختلف شبكه قدرت شامل توليد، انتقال، توزيع و ...

تجهیزات

ردیف نام دستگاه مدل شماره سریال
1 اسيلوسكوپ    ٢٠٠٠ OX IE-051
2 اسيلوسكوپ 8100 OX  
IE-057
3 اسيلوسكوپ پرتابل OX 5100
IE-059
4 لاجيك آنالايزر LA٤٠٠٠/LA٥٠٠٠ IE-061
5 پروب ولتاژ بالا P٦٠١٥A IE-063
6 LCR متر پرتابل B١٣١ IE-064
7 اسپكتروم آنالايزر SR٧٧٠ IE-065
8 فانكشن ژنراتور HM2-8131 IE-066
9 مولتی‌متر MX٢٦ IE-073
10 كلمپ جريان A١٠٠ IE-074
11 كلمپ جريان انبری C١٧٣ ١٥٢١٢٨
12 مولتی‌متر ١٨٩ ٨٤٩٨٠١٨٤
13 وات متر انبری Analyst 2060
I٠٣٤٦٠٠٣٣٠٠٢
14   ROM/SRAM امولاتور WICE-8MA
٢K١١١٠٠٤٧
15 پروب ولتاژ بالا HVP-40
٢٠٠٣٤١٥٩
16 آمپرمتر انبری DCM 2000 R
٣١٧٣٧٦٥
17 تاكومتر دستی TM-5000
١٧٤
18 ترمومتر تماسی ESCORT-20 ٠١٠٤٠٠١٧
19 ترمومتر غيرتماسی ٨٨١٢ ٠٣٠٣٠٤٧٧
20 كلمپ جريان ٣٢٧٥ ٠٣١١٢٦١٥٦
21 تستر زمين E١٦١٠ ٠٢٠٤٩٦٦
22 پروب ولتاژ بالا ديفرانسيلی P٥٢١٠ B٠١٢٢١٩
23 منبع تغذيه DC GPS-3030DD
D٨٦٠١٥٠
24 منبع تغذيه DC ولتاژ بالا GPR-100H05D
D٢١١٤٠٨
25 منبع تغذيه دوبل GPS-3303
E٨٤٤٧٨٦
26 وارياك تك فاز ٢٠VT٢٠١ ٨١١٨٥
27 وارياك سه فاز ٢٠VT٢٠٣ ٢١٤
28 اسپكتروم آنالايزر TR 4171
٠٢٥٣٠٠٣١
29 اسيلوسكوپ ١٠٠ MHz PM 3065
DM٥٥٢٠٠٢
30 اسيلوسكوپ ٦٠ MHz PM 3335
DM٥٥١٠٤٤
31 اسيلوسكوپ ٤٠ MHz PM 3309
٠٠٣٧٠٣
32 فانكشن ژنراتور GW GFG-8050
٧٦١٠٢٤١
33 فانكشن ژنراتور GW GFG-813 ٥٧١٠٦٤٤
34 منبع تغذيه تك JPS-403D
١٢٢٦٤
35 منبع تغذيه دوبل JPS-302D
٢١٨٦٤
36 وارياك سه فاز 20VT203 ٢١٣١
37 وارياك سه فاز موتوردار ESS 320
٩١٠٢٣٣
38 وارياك تك فاز ٢٠١٠ ٤٠١٣
39 ايپرام اريزر JER-121A
٢٢٤١٧
40 پروگرامر ALL-11C

٧١C-٩٠٠٥٨٥

41 امولاتور ٨٠٥١ ٢٩٥
42 مولتی‌متر ديجيتال ٨٥١٠ ٠٦٣٢٢
43 مولتی‌متر DM 950 K٤٦٧٧٠٧FF
44 وات متر DW-6060
G٠٥٣٨١٤
45 ميگر ٣١٢٣ ٠٦٢٢٤٢٧
46 Q متر MQ-1601 ٦٣٠٦
47 فركانس متر PM٦٦٦٦ SM٥٤٨٥٦٩
48 پالس ژنراتور PM٥٧٠٥ SM٥٤٦٠٠٦
49 مولد برق اضطراری UPS BU١٠٢٤ ١٠٣٨
50 مولتی‌متر ديجيتال ٨٥٠٦A ٥٤٢٥٤٠٣
51 LCR متر ٣٥٢٢-٥٠ ٠٤٠١١٠٢٠٨