مشخصات فردی

نام: سارا

نام خانوادگی: لالی


مشخصات تماس

تلفن:

پست الکترونیک: slaali@nri.ac.ir

وب سایت:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی:

آخرین سمت شغلی:

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

دانشگاه محل تحصیل:

گرایش:

واحد سازمانی: گروه پژوهشی الکترونیک قدرت