چهارشنبه 30 خرداد 1403

تماس با پژوهشکده تولید نیرو:

  • شهرک قدس - انتهای بلوار دادمان - پژوهشگاه نیرو - ساختمان شهید دکتر عباسپور- طبقه اول
  • شماره تماس مستقیم: 88364615
  • شماره تلفن پژوهشگاه :10- 88079400 داخلی :4897
  • تلفکس : 88079393